Қонырау кестесі

 


Бекітемін:

Мектеп директоры:                        М.Шаяхметов

 

 

14.00-14.40

Матем

Матем

19\21ағылшын

матем

Матем

Матем

14.45-15.25

Әдеб оқу

19\21ағылшын

1\18Орыс тілі

әдеб оқу

әдеб оқу

әдеб оқу

15.40-16.20

19\21ағылшын

1\18Орыс тілі

Матем

44Дене

Қазақ тілі

Қазақ тілі

16.35-17.15

1\18Орыс тілі

Көркем еңбек

Әдеб оқу

Қазақ тілі

Бейнелеу

44Дене

17.20-18.00

Көркем еңбек

Әдеб оқу

Көркем еңбек

Бейнелеу

44Дене

Бейнелеу

18.05-18.45

 

 

 

 

 

Абай оқу (Т)

14.00-14.40

Матем

Матем

Матем

Матем

Матем

Матем

14.45-15.25

5Өзін өзі тану

42Музыка

Қазақ тілі

Қазақ тілі

Еңбекке баулу

Қазақ тілі

15.40-16.20

Қазақ тілі

5Өзін өзі тану

42Музыка

Еңбекке баулу

Қазақ тілі

15\16Орыс тілі

16.35-17.15

42Музыка

51Дене

5Өзін өзі тану

44Дене

15\16Орыс тілі

Еңбекке баулу

17.20-18.00

50Дене

Қазақ тілі

52Дене

15\16Орыс тілі

44Дене

Дүниетану

18.05-18.45

 

 

 

Абай оқу (Т)

Қыз матем(Т)

Қызық матем(Т)

14.00-14.40

Қазақ тілі

Матем

Матем

Матем

Матем

Матем

14.45-15.25

Әдеб оқу

Қазақ тілі

21\23Ағылшын

Әдеб оқу

39өзін өзі тану

46Дене

15.40-16.20

Матем

19\21Ағылшын

Қазақ тілі

39өзін өзі тану

Әдеб оқу

Әдеб оқу

16.35-17.15

19\21Ағылшын

Әдеб оқу

52Дене

15\16Орыс тілі

44Дене

39өзін өзі тану

17.20-18.00

50Дене

51Дене

Әдеб оқу

44Дене

15\16Орыс тілі

Әдеб оқу

18.05-18.45

 

 

 

Шешен өнер (Т)

Абай оқулары (Т)

Күрдел теңд (Т)

14.00-14.40

Матем

Матем

Матем

Матем

Матем

Матем

14.45-15.25

Әдеб оқу

1\18Орыс тілі

Әдеб оқу

Қазақ тілі

Әдеб оқу

22\23Ағылшын

15.40-16.20

Қазақ тілі

Әдеб оқу

1\18Орыс тілі

Әдеб оқу

Қазақ тілі

Әдеб оқу

16.35-17.15

1\18Орыс тілі

Қазақ тілі

Қазақ тілі

Дүниетану

22\23Ағылшын

Қазақ тілі

17.20-18.00

Шешен өнер (Т)

Шешен өнер (Т)

Қыз матем (Т)

22\23Ағылшын

Дүниетану

46Дене

18.05-18.45

 

 

 

Күрд теңд (т)

Шебер қолдар (Ү)

Драма (Ү)

14.00-14.40

Қазақ тілі

Қазақ тілі

Қазақ тілі

Әдеб оқу

Математ 

Әдеб оқу

14.45-15.25

50 Дене

Дүниетану

Жаратылыстану

Қазақ тілі

Әдеб оқу

Математ 

15.40-16.20

Жаратылыстану

51 Дене

Дүниетану

Математ

42Музыка

Еңбекке баулу

16.35-17.15

Дүниетану

Жаратылыстану

52 Дене

Еңбекке баулу

Қазақ тілі

42Музыка

17.20-18.00

Сурет өнері (ү)

Сурет өнері (ү)

Гүл өсіруші (Ү)

42Музыка

Еңбекке баулу

Қазақ тілі

18.05-18.45

 

 

 

Жас жол инсп (Т)

Күрдел теңд (Т)

 

 

Бекітемін:

Мектеп директоры:                        М.Шаяхметов

 

8.00-8.40

Матем

Матем

Матем

Матем

Қаз тілі

45 дене

8.45-9.25

Сауат ашу

Сауат ашу

22 ағылшын

Қаз тілі

Матем

Қаз тілі

9.40-10.20

Сауат ашу

22 ағылшын

Сауат ашу

Әдеб оқу

45 дене

Матем

10.35-11.15

22 ағылшын

Сауат ашу

Сауат ашу

Бейнелеу

Әдеб оқу

Әдеб оқу

11.20-12.00

 

53 матем ойын (Т)

 

45 дене

Бейнелеу

Бейнелеу

12.05-12.45

 

 

 

 

 

электро (Т)

8.00-8.40

Матем

Матем

Матем

Матем

Қаз тілі

Дүниетану

8.45-9.25

17 Орыс тілі

22 ағылшын

Сауат ашу

Қаз тілі

Матем

Қаз тілі

9.40-10.20

Сауат ашу

17 Орыс тілі

22 ағылшын 

Әдеб оқу

Әдеб оқу

Матем

10.35-11.15

22 ағылшын

Сауат ашу

17 Орыс тілі

Еңбек

Ағылшын

Әдеб оқу

11.20-12.00

Дене

Дене

Дене

Ағылшын

Еңбек

Еңбек

12.05-12.45

 

 

 

Шешен өнер (т)

Логика әлемі (Т)

 

8.00-8.40

Матем

Матем

Матем

Қаз тілі

15 Орыс тілі

Матем

8.45-9.25

42 музыка

Сауат ашу

Сауат ашу

Матем

Матем

15 Орыс тілі

9.40-10.20

 Сауат ашу

 42 музыка

  Дене

1 Орыс тілі

45 дене

Өзін өзі тану

10.35-11.15

Дене

Дене

42 музыка

45 дене

Өзін өзі тану

Қаз тілі

11.20-12.00

1 русс слова (Т)

 

Матем ойындар (Т)

Өзін өзі тану

Қаз тілі

45 дене

12.05-12.45

 

 

 

Ән хор (Ү)

Шешен өнер (Т)

Халық а.әдеб (Т)

8.00-8.40

Матем

Матем

Матем

Матем

42 музыка

Әдеб оқу

8.45-9.25

17 Орыс тілі

Сауат ашу

Сауат ашу

42 музыка

Матем

22 ағылшын

9.40-10.20

Сауат ашу

17 Орыс тілі

Өзін өзі тану 

Әдеб оқу

Әдеб оқу

Матем

10.35-11.15

Дүниетану

Өзін өзі тану 

17 Орыс тілі

Дүниетану

Дүниетану

42 музыка

11.20-12.00

Өзін өзі тану

Дүниетану 

Дүниетану

Еңбек

Еңбек

Еңбек

12.05-12.45

 

 

 

Хал а.әдеб (Т)

Жас өрт сөнд (Ү)

Шешендік өнер (Ү)

8.00-8.40

Сауат ашу

Сауат ашу

Сауат ашу

1 Орыс тілі

Матем

Матем

8.45-9.25

Жаратылыстану

Жаратылыстану

Дене

 Матем

Қаз тілі

  45 дене

9.40-10.20

Көркем еңбек

Дене

Жаратылыстану

Қаз тілі

45 дене

Қаз тілі

10.35-11.15

Дене

Көркем еңбек

Көркем еңбек

45 дене 

Әдеб оқу

Әдеб оқу

11.20-12.00

Көркем жазу (Т)

Көркем жазу (Т)

Көркем жазу (Т)

Әдеб оқу

  Хал а.әдеб (Т)

Логика әлемі (Т)

12.05-12.45

 

 

 

Логика әлемі (Т)

 

 

 

Бекітемін:                                          Мектеп директоры     М.Шаяхметов

 

10а

10б

11а

11б

8.00-8.40

34 география

27 алгебра

31 биология

26 алгебра

33 химия

35 география

28 физика

25 алгебра

8.45-9.25

17\18 орыс тілі

34 география

24 алгебра

31 биология

35 география

33 химия

26 алгебра

28 физика

9.40-10.20

26 алгебра

33 химия

28 физика

38 дін тану

17 орыс тілі

15 орыс тілі

19\21 ағылшын

31 биология

10.35-11.15

33 химия

15\17 орыс тілі

38  д\тарих

28 физика

37 д\тарих

26 алгебра

31 биология

20ағылшын

11.20-12.00

14 қазақ тілі

20\23 ағылшын

16 орыс тілі

38 д\тарих

29 информат

11 қаз әдеб

5 өзін өзі тану

37 д\ тарих

12.05-12.45

20\23 ағылшын

14 қаз тілі

11 қаз әдеб

16 орыс тілі

32 биология

38 д\тарих

37 д\тарих

5 өзін өзі тану

12.50-13.30

Математика (ф)

44\45 дене

38 дінтану (Ф

5 өзін  өзі тану

20  ағылшын

Алгебра (қ\қ)

11 қаз әдеб

29 информат

13.35-14.15

 

 

 

 

 

Тұрмыс хим (қ\қ)

Стили л . я (қ\қ)

29 компьютер (Қ)

8.00-8.40

31 биология

28 физика

24 геометрия

14 қаз әдеб

27 алгебра

26 геометрия

33 химия

25 геометрия

8.45-9.25

14 қаз әдебиеті

31 биология

11 қаз тілі

29 инфор

5 өзін өзі тану

28 физика

26 геометрия

33 химия

9.40-10.20

28 физика

14 қаз әдеб

33 химия

26 геометрия

13 қаз әдеб

29 инфор

11 қаз тілі

44 дене

10.35-11.15

26 геометрия

27 география

40\41 технол

33 химия

28 физика

11 қаз тілі

44\46 дене

13 қаз әдеб

11.20-12.00

38 д/тарих

40\41 технолог

5 өзін өзі тану

34 география

20ағылшын

43 дене

37 қаз тарих

17 орыс тілі

12.05-12.45

44\45 дене

38 д/тарих

34 география

40\41 технолог

43 дене

20 ағылшын

17\18 орыс тілі

37 қаз тарих

12.50-13.30

40\41 технология

44\45 дене

Абай тану (Ф)

12.50-13.20

Абай тану (Ф) 12.50-13.20

37 қаз тарих

38 қаз тарих

Шешен сөз (қ\қ) 12.50-13.20

Хим қ.о(қ\қ)

12.50-13.20

13.35-14.15

Жас электро (Ү)

13.25-13.55

Химия (Ф)

 13.25-13.55

 

 

Тарихи тұлға (Т) 13.25-13.55

Паскаль (қ\қ)

 13.25-13.55

Қазақ тарих (қ\қ) 13.25-13.55

Биохим (қ\қ)

 13.25-13.55

8.00-8.40

26 алгебра

27 алгебра

21 ағылшын

16 орыс әдеб

37 қаз тарих

28 физика

17\18 орыс тілі

25 алгебра

8.45-9.25

17\18 орыс тілі

14 қаз тілі

16 орыс әдеб

21 ағылшын

27 геометрия

26 алгебра

37 қаз тарих

33 химия

9.40-10.20

14 қазақ  тілі

15 орыс әдеб

24 алгебра

26 алгебра

13 қаз тілі

33 химия

19\21 ағылшын

28 физика

10.35-11.15

20\23 ағылшын

33 химия

11 қаз әдеб

34 география

17 орыс әдеб

40\41 технология

26 алгебра

13 қаз тілі

11.20-12.00

33 химия

20\23 ағылшын

34 география

14 қаз тілі

40\41 технол

11 қаз әдеб

9 БӘД

17 орыс тілі

12.05-12.45

34 география 

5 өзін өзі тану

38 қаз тарих

45 дене

20 ағылшын

43 дене

40\41 технолог

9БӘД

12.50-13.30

5 өзін өзі тану

34 география

45 дене

30 сызу

43 дене

38 қаз тарих

11 қаз әдеб

40\41 технолог

13.35-14.15

 

 

30 сызу

38 қаз тарих

АӘД(қ\қ)

 

Физика,тех(қ\қ)

Абай тану (қ\қ)

13.25-13.55

Дүние ж т.р.(қ\қ) 13.25-13.55

8.00-8.40

31 биология

27 геометрия

24 геометрия

28 физика

37 тарих

32 биология

35 география

25 геометрия

8.45-9.25

3\29 информатика

31 биология

28 физика

26 геометрия

27 алгебра

5 өзін өзі тану

19\21 ағылшын

37 тари х

9.40-10.20

26 геометрия

3\29 информат

38 қаз\тарих

21 ағылшын

13 қаз әдеб

15 орыс әдеб

37 тарих

31 биология

10.35-11.15

14 қаз әдеб

15\17 орыс тілі

21 ағылшын

38 қаз\тарих

20ағылшын

26 геометрия

3\29 информат

13 қаз әдеб

11.20-12.00

44\45 дене

38 қаз\тарих

30 сызу

14 қаз әдеб

17 орыс тілі

35 география

11 қаз тілі

20ағылшын

12.05-12.45

38 қаз\тарих

14 қаз әдеб

11 қаз әдеб

30 сызу

43 дене

20 ағылшын

44\46 дене

34 география

12.50-13.30

Азия елдері (Ф)

Өмірдегі физ (Ф)

45 Дене

45Дене

Елтану (қ\қ)

 

43 дене

Картография (т) 12.50-13.20

44\46 дене

13.35-14.15

 

 

Тригоном (Ф)

Тригоном (Ф)

Д.ж. тар (қ\қ)

 

 

 

8.00-8.40

28 физика

38 қаз тарих

31 биология

16 орыс тілі

37 адам қоғам

32 биология

26 алгебра

25 алгебра

8.45-9.25

26 алгебра

28 физика

16 орыс тілі

31 биология

27 алгебра

38 адам қоғам

37 адам қоғам

34 география

9.40-10.20

38 қаз тарих

27 алгебра

 24 алгебра

26 алгебра

17 орыс  әдеб

28 физика

19\21 ағылшын

37 адам қоғам

10.35-11.15

17 орыс әдеб

44\45 дене

38 адам қоғам

14 қаз әдеб

9 БӘД

26 алгебра

44\45 дене

28 физика

11.20-12.00

44\45  дене

14 қазақ тілі

33 химия

38 адам қоғам

13 қаз тілі

9 БӘД

17 орыс әдеб

44\46 дене

12.05-12.45

14 қаз тілі

Азия елдері (Ф)

12.05-12.35

45 дене

33 химия

Сөз  байл(қ\қ)

Дала о. ж(қ\қ)

 12.05-12.35

 11 қаз әдеб

3 теңдеулер (қ\қ) 12.05-12.35

12.50-13.30

Химия (Фак)

12.40-13.10

Волейбол (Ү)

29 информат

45 дене

Абай тану (қ\қ) 12.50-13.20

Абай тану (қ\қ) 12.50-13.20

Ағыл тіл гр(қ\қ) 12.50-13.20

Физика,ғарыш(қ\қ) 12.50-13.20

13.35-14.15

 

 

Үстел теннис(Ү)

Жас ұлан (Ф)

Орфаграф (қ\қ)

31 генетика

д\жүзі таб рес

Абай тану (т)

 

 

 

14.00-14.40

25 математ

12 қаз тілі

37 д\ тарих

36д\ тарих

10 дене

3 алгебра

31 биология

14.45-15.25

11 қаз тілі

25 математ

12 қаз тілі

3 математ

36 д\тарих

31 биология

24 алгебра

15.40-16.20

36 тарих

44 дене

25 математ

30 бейнелеу

12 қаз тілі

19\41 ағылшын

13 қаз тілі

16.35-17.15

44 дене

36 тарих

15 орыс тілі

13 қаз тілі

24 матем

12 қаз тілі

19\23 ағылшын

17.20-18.00

40\41 көркем еңбек

39 өзін өзі тану

10 дене

34 география

30 бейнелеу

36 д\тарих

2\16 орыс әдебиет

18.05-18.45

39 өзін өзі тану

40\41 көркем еңбек

30 бейнелеу

10дене

34 география

16\17 орыс әдебиет

45 дене

18.50-19.30

Ағыл тіл (Ф)

Қызықты грам (Ф)

Жиындар (Ф)

Мәтіндік редак(ф)

Жай бөлшектер (Ф)

43 дене

36 д\тарих

19.35-20.15

 

 

 

 

 

 

 

14.00-14.40

11 қаз әдеб

25 математ

12 қаз әдеб

3 математ

23 ағылшын

33 химия

24 геометрия

14.45-15.25

16\18 орыс әдебиет

12 қаз әдеб

25 математ

23 ағылшын

12 қаз әдеб

3 геометрия

33 химия

15.40-16.20

25 математ

36 д\тарих

23 ағылшын

18 орыс тілі

24 матем

19\41 ағылшын

13 қаз әдеб

16.35-17.15

36 д\ тарих

2\18 орыс әдебиет

40\41  технолог

13 қаз әдеб

2 орыс тілі

12 қаз әдеб

19 \23 ағылшын

17.20-18.00

34 жаратыл ыстану

44\45 дене

31 биология

40\41 технолог

39 өзін өзі тану

36 д\тарих

43\46дене

18.05-18.45

22 Қызықты граф

34 жаратылыстану

15 орыс әдеб

31 биология

40\41 технология

35 география

36 д\тарих

18.50-19.30

 

 

37 қаз тарих

39 өзін өзі тану

29 информат

43 дене

35 география

19.35-20.15

 

 

Мәтіндік редак(ф)

 

 

 

 

14.00-14.40

19\20 ағылшын

25 математ

37 тарих

3 математ

2 орыс әдеб

31 биология

13 қаз тілі

14.45-15.25

25  математ

19\20 ағылшын

35 география

13 қаз тілі

24 математ

3 алгебра

31 биология

15.40-16.20

40\41 көркем еңбек

3\29 информатика

25 математ

31 биология

12 қаз тілі

36 қаз тарих

24 алгебра

16.35-17.15

3\29 информатика

40\41 көркем еңбек

31 биология

42 музыка

24 математ

12 қаз тілі

36 д\тарих

17.20-18.00

11 қаз тілі

12 қаз тілі

42 музыка

18 орыс әдеб

36 қаз тарих

35 география

40\41 көркем еңбек

18.05-18.45

Ариф есеп (Ф)

Тоғызқұмалақ (Ү)

12 қаз тілі

36 қаз тарих

42  музыка

40\41 көркем  еңбек

35 география

18.50-19.30

 

 

 

Жиындар (Ф)

Мәтіндік редак(ф)

Шебер қолдар (Ү)

Жеңіл атлетика (Ү)

19.35-20.15

 

 

 

 

 

 

 

14.00-14.40

11 қаз әдеб

19\20 ағылшын

25 математ

29 информат

12 қаз әдеб

3 геометрия

24 геоометрия

14.45-15.25

19\20 ағылшын

25 математика

35 география

3 математика

24 математика

12 қаз әдеб

13 қаз әдеб

15.40-16.20

25 математ

36 қаз тарих

12 қаз әдеб

13 қаз әдеб

34 биология

3\29 информатика

19\23 ағылшын

16.35-17.15

16\18 орыс әдеб

12 қаз әдеб

10дене

36 д\тарих

34 география

19\41 ағылшын

3\29 информатика

17.20-18.00

36 қаз тарих

42 музыка

15 орыс тілі

34 география

10 дене

28 физика

2\16 орыс әдебиет

18.05-18.45

42 музыка

2\18 орыс әдеб

39 өзін өзі тану

10 дене

36 д\ тарих

16\17 орыс әдебиет

28 физика

18.50-19.30

Домбыра (Ү)

Ариф есеп (Ф)

 

Мәтіндік редак(ф)

 

Өлкетану (Ф)

43 дене

19.35-20.15

 

 

 

 

 

 

 

14.00-14.40

11 қаз тілі

12 қаз тілі

25 математ

23 ағылшын

24 математ

3 алгебра

28 физика

14.45-15.25

25 матем

19\20ағылшын

12 қаз тілі

3 математ

23 ағылшын

28 физика

24 алгебра

15.40-16.20

19\20 ағылшын

25 математ

23 ағылшын

3 математ

12 қаз тілі

43 дене

2\16 орыс әдебиет

16.35-17.15

16\18 орыс әдебиет

44 дене

25 математ

10 дене

34 биология

12 қаз тілі

13 қаз тілі

17.20-18.00

34 жаратылыст

2\18 орыс әдебиет

 29 информатика

13 қаз тілі

10 дене

16 \17 орыс әдебиет

39Өзін тану

18.05-18.45

44дене

34 жаратыл

10 дене

18 орыс тілі

2 орыс тілі

39Өзінтану

Қысқаша к.ф.

18.50-19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 Үзіліс кестесі

 

 

Бекітемін:                        Мектеп директоры М.Шаяхметов

 

                                              2017-2018 оқу жылы

І-ші кезең сабақ кестесі

 

                             1-сабақ - 8.30-9.10   

                             2-сабақ - 9.15-9.55  

3-сабақ - 10.05-10.45   

4-сабақ - 10.55-11.35  

5-сабақ - 11.40-12.20   

                             6-сабақ - 12.25-13.10

                             7 –сабақ – 13.15-13.55

 

2-ші кезең сабақ кестесі

1-сабақ - 14.00-2.40

2-сабақ - 14.45-15.25

3-сабақ – 15.35-16.15

4-сабақ – 16.25-17.10

5-сабақ - 17.15-17.55

6-сабақ - 18.00-18.40

 

 

Бекітемін:                                                           Келісемін:

 Мектеп директоры :                                          Мектеп медбикесі:

                             М.Шаяхметов                                             Жұбанғалиева.Ш              

 

Уақыт кестесі

 

 

                                       І- ауысым

                             1-сабақ - 8.00-8.40   

                             2-сабақ - 8.45-9.25

                             3-сабақ - 09.35-10.15 

                             4-сабақ - 10.25-11.05

                             5-сабақ - 11.10 -11.50   

                             6-сабақ - 11.55-12.35

                             7 –сабақ – 12.40-13.20

                              8-сабақ – 13.25-14.05

 

2017-2018оқу жылы

 

Бекітемін:                                                                                    Келісемін:

 Мектеп директоры : М.Шаяхметов                Мектеп медбикесі: Жұбанғалиева.Ш

        

 

 

 

 

Уақыт кестесі

 

       

     ІІ- ауысым

 

1-сабақ - 14.00-14.40

2-сабақ - 14.45-15.25

3-сабақ – 15.35-16.15

4-сабақ – 16.25-17.05

5-сабақ - 17.10-17.50

6-сабақ - 17.55-18.35

7-сабақ – 18.40-19.20

 

 

 

 

 

 

2017-2018оқу жылы

 

Бекітемін:                                                           Келісемін:

 Мектеп директоры :                                          Мектеп медбикесі:

                             М.Шаяхметов                                              Жұбанғалиева.Ш

 

Уақыт кестесі

 

                               І-ауысым  1-сынып

 

                             1-сабақ - 8.00-8.40   

                             2-сабақ - 8.45-9.25

                             3-сабақ - 09.35-10.15 

                             4-сабақ - 10.25-11.05

                             5-сабақ - 11.10 -11.50   

                             6-сабақ - 11.55-12.35

 

 

 

 

 

                            

2017-2018оқу жылы